2018 November 20 - سه شنبه 29 آبان 1397
شبکه جهانی ولی عصر
جدول پخش
تلاوت قرآن (صفحه 245) 00:00
حدیث شریف کساء - حلواجی 00:04
سخنرانی - استاد رفیعی 00:24
میان برنامه 00:55
درسهایی از قرآن - استاد قرائتی 00:59
میان برنامه - باسم کربلایی 01:23
زمزم احکام - استاد وحیدپور 01:29
میان برنامه - حسین الأکرف 02:24
مستند جهانشهریها 02:30
میان برنامه 02:57
راه و بی راه - استاد یزدانی 03:05
میان برنامه 05:00
سریال یوسف پیامبر (10) 05:04
میان برنامه 05:50
تلاوت قرآن (صفحه 245) 06:00
حدیث شریف کساء - حلواجی 06:04
سخنرانی - استاد رفیعی 06:24
میان برنامه 06:55
درسهایی از قرآن - استاد قرائتی 07:00
میان برنامه - باسم کربلایی 07:23
زمزم احکام - استاد وحیدپور 07:29
درس خارج امامت و ولایت ـ زنده - آیت الله حسینی قزوینی 08:24
میان برنامه 08:58
راه و بی راه - استاد یزدانی 09:05
میان برنامه 11:00
سریال یوسف پیامبر (10) 11:04
میان برنامه 11:50
تلاوت قرآن (صفحه 245) 12:00
حدیث شریف کساء - حلواجی 12:04
سخنرانی - استاد رفیعی 12:24
میان برنامه 12:55
درسهایی از قرآن - استاد قرائتی 13:00
میان برنامه - باسم کربلایی 13:23
زمزم احکام - استاد وحیدپور 13:30
میان برنامه - حسین الأکرف 14:24
مستند جهانشهریها 14:30
میان برنامه 14:58
راه و بی راه - استاد یزدانی 15:05
میان برنامه 17:00
سریال یوسف پیامبر (10) 17:04
میان برنامه 17:50
تلاوت قرآن (صفحه 246) 18:00
حدیث شریف کساء - حلواجی 18:04
زلال سخن - استاد حسینی قمی 18:23
میان برنامه 18:55
تفسیر سوره یاسین (34) - آیت الله وحید خراسانی 19:00
کانون مهر - استاد کرمی 19:35
میان برنامه 20:25
مستند جهانشهریها 20:30
میان برنامه - باسم کربلایی 20:56
امامت و ولایت - استاد حسینی قزوینی 21:05
میان برنامه 22:59
سریال یوسف پیامبر (11) 23:05
میان برنامه 23:54
احکام

برترین ها

پربازدیدترین ها