نفس خاتم _ ماجرای مباهله پیامبر(صلی الله علیه و آله) با مسیحیان نجران

قسمت اول ویژه برنامه نفس خاتم با کارشناسی آیت الله حسینی قزوینینفس خاتم _ ماجرای مباهله پیامبر(صلی الله علیه و آله) با مسیحیان نجران>

مباهله قرآن پیامبر اکرم ص نفس پیامبر ص مسیحیان نجران نفرین کردن جنگ تبوک حدیث منزلت امیرالمومنین علی ع امامت