سایر قسمت ها
دست انداز _ اوقات نماز در منابع اهل تسنن و مناظره با مولوی خوش دوست

قسمت نود و هشتم برنامه دست انداز با کارشناسی استاد شریفی


دیگر قسمت ها


دست انداز _ اوقات نماز در منابع اهل تسنن و مناظره با مولوی خوش دوست>

نماز پیامبر ص سنت نبوی جمع خواندن نماز نماز شیعه نماز اهل تسنن صحابه اوقات نماز مناظره مولوی خوش دوست