2020 August 10 - دوشنبه 20 مرداد 1399
شبکه جهانی ولی عصر
جدول پخش
تلاوت قرآن (صفحه 186) 00:00
سمت خدا - استاد ماندگاری 00:04
میان برنامه 00:59
مستند شکست قاطعیت 01:00
میان برنامه 01:26
حبل المتین (بازپخش) - استاد حسینی قزوینی 01:30
تفسیر سوره یاسین (جلسه12) - آیت الله وحید خراسانی 03:07
سریال آینه 03:43
میان برنامه 03:58
تلاوت قرآن (صفحه 186) 04:00
سمت خدا - استاد ماندگاری 04:04
میان برنامه 04:59
مستند شکست قاطعیت 05:00
میان برنامه 05:26
حبل المتین (بازپخش) - استاد حسینی قزوینی 05:30
تفسیر سوره یاسین (جلسه12) - آیت الله وحید خراسانی 07:07
سریال آینه 07:43
میان برنامه 07:58
تلاوت قرآن (صفحه 186) 08:00
سمت خدا - استاد ماندگاری 08:04
میان برنامه 08:59
مستند شکست قاطعیت 09:00
میان برنامه 09:26
حبل المتین (بازپخش) - استاد حسینی قزوینی 09:30
تفسیر سوره یاسین (جلسه12) - آیت الله وحید خراسانی 11:07
سریال آینه 11:43
میان برنامه 11:58
تلاوت قرآن (صفحه 186) 12:00
سمت خدا - استاد ماندگاری 12:04
میان برنامه 12:59
مستند شکست قاطعیت 13:00
میان برنامه 13:26
حبل المتین (بازپخش) - استاد حسینی قزوینی 13:30
تفسیر سوره یاسین (جلسه12) - آیت الله وحید خراسانی 15:07
سریال آینه 15:43
میان برنامه 15:58
تلاوت قرآن (صفحه 186) 16:00
سمت خدا - استاد ماندگاری 16:04
میان برنامه 16:59
مستند شکست قاطعیت 17:00
میان برنامه 17:26
حبل المتین (بازپخش) - استاد حسینی قزوینی 17:30
تفسیر سوره یاسین (جلسه12) - آیت الله وحید خراسانی 19:07
سریال آینه 19:43
میان برنامه 19:58