2018 September 25 - سه شنبه 03 مهر 1397
شبکه جهانی ولی عصر
جدول پخش
تلاوت قرآن (صفحه 196) 00:00
زیارت آل یاسین - گرسویی 00:03
سمت خدا - استاد حسینی قمی 00:13
درسهایی از قرآن - استاد قرائتی 01:01
میان برنامه 01:24
زمزم احکام - استاد وحیدپور 01:30
میان برنامه 02:26
مستند شکوه نی (2) 02:30
میان برنامه 02:57
راه و بی راه - استاد یزدانی 03:00
زیارت جامعه کبیره - حاج محمود کریمی 04:23
میان برنامه 04:58
سریال مختارنامه (17) 05:00
میان برنامه 05:58
تلاوت قرآن (صفحه 196) 06:00
زیارت آل یاسین - گرسویی 06:04
سمت خدا - استاد حسینی قمی 06:13
درسهایی از قرآن - استاد قرائتی 07:01
میان برنامه 07:25
زمزم احکام - استاد وحیدپور 07:30
میان برنامه 08:27
مستند شکوه نی (2) 08:30
میان برنامه 08:57
راه و بی راه - استاد یزدانی 09:00
زیارت جامعه کبیره - حاج محمود کریمی 10:24
میان برنامه 10:59
سریال مختارنامه (17) 11:00
میان برنامه 11:58
تلاوت قرآن (صفحه 196) 12:00
زیارت آل یاسین - گرسویی 12:04
سمت خدا - استاد حسینی قمی 12:14
درسهایی از قرآن - استاد قرائتی 13:02
میان برنامه 13:25
زمزم احکام - استاد وحیدپور 13:31
میان برنامه 14:27
مستند شکوه نی (2) 14:30
میان برنامه 14:58
راه و بی راه - استاد یزدانی 15:01
زیارت جامعه کبیره - حاج محمود کریمی 16:24
میان برنامه 16:59
سریال مختارنامه (17) 17:01
میان برنامه 17:59
تلاوت قرآن (صفحه 197) 18:00
زیارت امین الله - علی فانی 18:03
سمت خدا - استاد میرباقری 18:09
میان برنامه 18:57
تفسیر سوره یاسین (22) - آیت الله وحید خراسانی 19:00
میان برنامه 19:33
کانون مهر - استاد کرمی 19:35
میان برنامه 20:31
مستند شکوه نی (3) 20:35
میان برنامه 20:58
امامت و ولایت - استاد حسینی قزوینی 20:59
سریال مختارنامه (18) 22:57
احکام

برترین ها

پربازدیدترین ها