سایر قسمت ها
کاوش - پاسخ به شبهات باستان گرایان درباره تاریخ اسلام

قسمت سی و پنجم برنامه کاوش با کارشناسی دکتر روستایی


دیگر قسمت ها


  
  • اصغر حیدری

    22 بهمن 1402 - ساعت 21:49

    معنی المأبون در لغتنامه ها مانند دهخدا: امرد، مفعول

    0 0

کاوش - پاسخ به شبهات باستان گرایان درباره تاریخ اسلام>

تاریخ اسلام تاریخ تشیع اهل حق شکنجه در اسلام جنایات یزید فساد امویان واقعه حره خلافت مدافع یزید سلیمانی امیری پاسخ به شبهات